הסכמים וחוזים

הניסיון מלמד, כי מעבר להסכמות המסחריות, הרי שרבים נוטים לשכוח לעגן את הנחות היסוד שהיוו בסיס להתקשרות המסחרית בניהם.
ניסוח הסכמים ו/או ייעוץ משפטי, לעולם יהיה בחסר אם נותן הייעוץ לא ידע מידיעה אישית כיצד מחלוקות אפשריות יוכרעו על-ידי בית המשפט.

רק מי אשר חווה זאת, ידע לייעץ ללקוחותיו כיצד להימנע ממחלוקות אלו, ולמעשה, כיצד להימנע מהגעה לבית המשפט, אשר על-פי רוב אינו מהווה שטח מחייה אטרקטיבי.
במילים אחרות, עצם ההגעה לבית המשפט, יכולה להעיד לעתים, על ניהול משפטי שאינו נבון.
שכן על-פי כלל, הסכם המנוסח נכון, מונע מאבקים משפטיים לאחר חתימתו.

המחלקה המשפטית בקבוצת אינסייט מונה אנשי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון רב אשר ידאגו לכך שההסכם שלך מנוסח בצורה מקיפה ועונה על ההסכמות שלך עם הצד השני.