חשבות שכר

חשוב לציין כי שכר הוא גמול הניתן בתמורה למתן שירות, אם במסגרת השוק העצמאי ואם במסגרת מקום עבודה.
היקף הגמול הכספי נקבע מראש בין נותן השירות או העובד, ובין מקבל השירות או המעסיק.

כשמדובר בארגון, העובדים מקבלים בסוף כל חודש תלוש שכר, שבו מגולמים רכיבים פיננסיים שונים, כגון: מס הכנסה, מס בריאות, קרן השתלמות, פנסיה וביטוח לאומי.
אחד מתפקידיו המרכזיים של חשב השכר הוא עיבוד תלושי השכר המועברים לעובדים והפקתם. כמו כן, החשבים מדווחים על העברות השכר לכל המוסדות והרשויות הרלוונטיים.

בארגון קטן כאשר לבעל העסק אין הידע בכספים ומנהלת החשבונות שלו הינה חיצונית, התמונה של המצב הפיננסי בארגון הופכת לפחות משקפת המציאות ככל הזמן עובר. זה נכון לגבי השכר, קרנות השתלמות ושאר התשלומים לרשויות.

בקרה ראויה של חשב שכר מקצועי כגון אנשי המקצוע המועסקים במחלק הנהלת החשבונות של קבוצת אינסייט - הינה הבסיס לניהול עסק מצליח.